رنگ نگینی فوق متالیک 

 • رنگ های نگینی پس از استفاده اثری شبیه به قطره یا مروارید روی اثر هنری شما به کار میدهد بعد از خشک شدن کاملا برجسته می باشد و بسته به حجم که روی کار گذاشته میشود برجسته می ماند بر روی کلیه سطوح مانند چوب ، ام دی اف ، پارچه ، چرم ، شیشه ، فلز ، کاغذ و سایر سطوح قابل استفاده می باشد . این محصول به این منظور طراحی شده است تا بتوان اندازه نقطه ها را به خوبی...

  23,000 تومان
  بیشتر
 • رنگ های نگینی پس از استفاده اثری شبیه به قطره یا مروارید روی اثر هنری شما به کار میدهد بعد از خشک شدن کاملا برجسته می باشد و بسته به حجم که روی کار گذاشته میشود برجسته می ماند بر روی کلیه سطوح مانند چوب ، ام دی اف ، پارچه ، چرم ، شیشه ، فلز ، کاغذ و سایر سطوح قابل استفاده می باشد . این محصول به این منظور طراحی شده است تا بتوان اندازه نقطه ها را به خوبی...

  23,000 تومان
  بیشتر
 • رنگ های نگینی پس از استفاده اثری شبیه به قطره یا مروارید روی اثر هنری شما به کار میدهد بعد از خشک شدن کاملا برجسته می باشد و بسته به حجم که روی کار گذاشته میشود برجسته می ماند بر روی کلیه سطوح مانند چوب ، ام دی اف ، پارچه ، چرم ، شیشه ، فلز ، کاغذ و سایر سطوح قابل استفاده می باشد . این محصول به این منظور طراحی شده است تا بتوان اندازه نقطه ها را به خوبی...

  23,000 تومان
  بیشتر
 • رنگ های نگینی پس از استفاده اثری شبیه به قطره یا مروارید روی اثر هنری شما به کار میدهد بعد از خشک شدن کاملا برجسته می باشد و بسته به حجم که روی کار گذاشته میشود برجسته می ماند بر روی کلیه سطوح مانند چوب ، ام دی اف ، پارچه ، چرم ، شیشه ، فلز ، کاغذ و سایر سطوح قابل استفاده می باشد . این محصول به این منظور طراحی شده است تا بتوان اندازه نقطه ها را به خوبی...

  23,000 تومان
  بیشتر
 • رنگ های نگینی پس از استفاده اثری شبیه به قطره یا مروارید روی اثر هنری شما به کار میدهد بعد از خشک شدن کاملا برجسته می باشد و بسته به حجم که روی کار گذاشته میشود برجسته می ماند بر روی کلیه سطوح مانند چوب ، ام دی اف ، پارچه ، چرم ، شیشه ، فلز ، کاغذ و سایر سطوح قابل استفاده می باشد . این محصول به این منظور طراحی شده است تا بتوان اندازه نقطه ها را به خوبی...

  23,000 تومان
  بیشتر
 • رنگ های نگینی پس از استفاده اثری شبیه به قطره یا مروارید روی اثر هنری شما به کار میدهد بعد از خشک شدن کاملا برجسته می باشد و بسته به حجم که روی کار گذاشته میشود برجسته می ماند بر روی کلیه سطوح مانند چوب ، ام دی اف ، پارچه ، چرم ، شیشه ، فلز ، کاغذ و سایر سطوح قابل استفاده می باشد . این محصول به این منظور طراحی شده است تا بتوان اندازه نقطه ها را به خوبی...

  23,000 تومان
  بیشتر
 • رنگ های نگینی پس از استفاده اثری شبیه به قطره یا مروارید روی اثر هنری شما به کار میدهد بعد از خشک شدن کاملا برجسته می باشد و بسته به حجم که روی کار گذاشته میشود برجسته می ماند بر روی کلیه سطوح مانند چوب ، ام دی اف ، پارچه ، چرم ، شیشه ، فلز ، کاغذ و سایر سطوح قابل استفاده می باشد . این محصول به این منظور طراحی شده است تا بتوان اندازه نقطه ها را به خوبی...

  23,000 تومان
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف