وودگرینر نوعی کاردک پلاستیکی است که روی سطح چوب و کاغذ و بوم و دیوار  و .....قابل استفاده می باشد

تیغه های آن به شکل های مختلف با فرورفتگی ها و برجستگی هایی برای ایجاد بافت چوب و سایر بافت ها طراحی شده که هنرهای دکوراتیو و نقاشی میتوان فضا سازی و بافت های جذابی به وسیله این ابزار ایجاد کرد

اصلی ترین کاربرد وودگرینر ایجاد بافت چوب بر روی سطوح می ...

وودگرینر نوعی کاردک پلاستیکی است که روی سطح چوب و کاغذ و بوم و دیوار  و .....قابل استفاده می باشد

تیغه های آن به شکل های مختلف با فرورفتگی ها و برجستگی هایی برای ایجاد بافت چوب و سایر بافت ها طراحی شده که هنرهای دکوراتیو و نقاشی میتوان فضا سازی و بافت های جذابی به وسیله این ابزار ایجاد کرد

اصلی ترین کاربرد وودگرینر ایجاد بافت چوب بر روی سطوح می باشد

جنس این ابزار از پلاستیک منعطف است و با رنگهای اکریلیک و روغنی و .... قابل استفاده است

بیشتر

وودگرینر 

لیست مقایسه محصولات

انصراف