ظروف سرامیکی از گل سفید تهیه میشوند و کابردی شبیه ظروف سفالی دارند اما از ظروف سفالی سبک تر و رنگ آن سفید میباشد

سفال و سرامیک خام 

لیست مقایسه محصولات

انصراف