روستی پتینه کادنس _ RUSTY PATINUA

رنگی با کیفیت بالا برای ایجاد یک پتینه باستانی و بافت زنگ زده و عتیقه می باشد

قبل از استفاده خوب رنگ را به هم بزنید

قابل استفاده با ابر و قلمو

دارای استانداردهای CE & EN71

حجم : 150 میل

روستی پتینه کادنس 

 • روستی پتینه کادنس _ RUSTY PATINUA رنگی با کیفیت بالا برای ایجاد یک پتینه باستانی و بافت زنگ زده و عتیقه می باشد قبل از استفاده خوب رنگ را به هم بزنید قابل استفاده با ابر و قلمو دارای استانداردهای CE & EN71 حجم : 150 میل

  145,000 تومان
  بیشتر
 • روستی پتینه کادنس _ RUSTY PATINUA رنگی با کیفیت بالا برای ایجاد یک پتینه باستانی و بافت زنگ زده و عتیقه می باشد قبل از استفاده خوب رنگ را به هم بزنید قابل استفاده با ابر و قلمو دارای استانداردهای CE & EN71 حجم : 150 میل

  145,000 تومان
  بیشتر
 • روستی پتینه کادنس _ RUSTY PATINUA رنگی با کیفیت بالا برای ایجاد یک پتینه باستانی و بافت زنگ زده و عتیقه می باشد قبل از استفاده خوب رنگ را به هم بزنید قابل استفاده با ابر و قلمو دارای استانداردهای CE & EN71 حجم : 150 میل

  145,000 تومان
  بیشتر
 • روستی پتینه کادنس _ RUSTY PATINUA رنگی با کیفیت بالا برای ایجاد یک پتینه باستانی و بافت زنگ زده و عتیقه می باشد قبل از استفاده خوب رنگ را به هم بزنید قابل استفاده با ابر و قلمو دارای استانداردهای CE & EN71 حجم : 150 میل

  145,000 تومان
  بیشتر
 • روستی پتینه کادنس _ RUSTY PATINUA رنگی با کیفیت بالا برای ایجاد یک پتینه باستانی و بافت زنگ زده و عتیقه می باشد قبل از استفاده خوب رنگ را به هم بزنید قابل استفاده با ابر و قلمو دارای استانداردهای CE & EN71 حجم : 150 میل

  145,000 تومان
  بیشتر
 • روستی پتینه کادنس _ RUSTY PATINUA رنگی با کیفیت بالا برای ایجاد یک پتینه باستانی و بافت زنگ زده و عتیقه می باشد قبل از استفاده خوب رنگ را به هم بزنید قابل استفاده با ابر و قلمو دارای استانداردهای CE & EN71 حجم : 150 میل

  145,000 تومان
  بیشتر
 • روستی پتینه کادنس _ RUSTY PATINUA رنگی با کیفیت بالا برای ایجاد یک پتینه باستانی و بافت زنگ زده و عتیقه می باشد قبل از استفاده خوب رنگ را به هم بزنید قابل استفاده با ابر و قلمو دارای استانداردهای CE & EN71 حجم : 150 میل

  145,000 تومان
  بیشتر
 • روستی پتینه کادنس _ RUSTY PATINUA رنگی با کیفیت بالا برای ایجاد یک پتینه باستانی و بافت زنگ زده و عتیقه می باشد قبل از استفاده خوب رنگ را به هم بزنید قابل استفاده با ابر و قلمو دارای استانداردهای CE & EN71 حجم : 150 میل

  145,000 تومان
  بیشتر
 • روستی پتینه کادنس _ RUSTY PATINUA رنگی با کیفیت بالا برای ایجاد یک پتینه باستانی و بافت زنگ زده و عتیقه می باشد قبل از استفاده خوب رنگ را به هم بزنید قابل استفاده با ابر و قلمو دارای استانداردهای CE & EN71 حجم : 150 میل

  145,000 تومان
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف