پلی استر 

 • خمیر میل پوکس جلاسنج یک خمیر دوجزئی تشکیل‌شده از هاردنر و رزین بر پایه شیمیایی اپوکسی بوده میل پوکس در دو مدل سریع خشک ( 15 دقیقه ای ) و آرام خشک ( 2 ساعته ) عرضه می شود از این محصول برای ترمیم انواع سطوح مانند مجسمه های پلی استر که لب پریدگی یا شکستگی دارد استفاده کنید و همچنین برای چسباندن اجسام بر روی انواع سطوح نیز مورداستفاده قرار گیرد. این محصول...

  49,000 تومان
  بیشتر
 • خمیر میل پوکس جلاسنج یک خمیر دوجزئی تشکیل‌شده از هاردنر و رزین بر پایه شیمیایی اپوکسی بوده میل پوکس در دو مدل سریع خشک ( 15 دقیقه ای ) و آرام خشک ( 2 ساعته ) عرضه می شود از این محصول برای ترمیم انواع سطوح مانند مجسمه های پلی استر که لب پریدگی یا شکستگی دارد استفاده کنید و همچنین برای چسباندن اجسام بر روی انواع سطوح نیز مورداستفاده قرار گیرد. این محصول...

  70,000 تومان
  بیشتر
 • 1 : ارتفاع محصول سمت راست تصویر قرار داده شده 2 : قیمت هر عدد

  600,000 تومان
  بیشتر
 • 1 : ارتفاع محصول سمت راست تصویر قرار داده شده 2 : قیمت هر عدد

  950,000 تومان
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف