رنگ مبتنی بر آب، بسیار مات، که وقتی روی سطح اعمال می شود، جلوه سرامیکی مات طبیعی ایجاد می کند.

آماده استفاده، به راحتی با برس یا اسفنج اعمال می شود.

سمی نیست

دارای گواهینامه EN71 CE

رنگ مبتنی بر آب، بسیار مات، که وقتی روی سطح اعمال می شود، جلوه سرامیکی مات طبیعی ایجاد می کند.

آماده استفاده، به راحتی با برس یا اسفنج اعمال می شود.

سمی نیست

دارای گواهینامه EN71 CE

بیشتر

افکت سرامیک کادنس 

 • رنگ مبتنی بر آب، بسیار مات، که وقتی روی سطح اعمال می شود، جلوه سرامیکی مات طبیعی ایجاد می کند. آماده استفاده، به راحتی با برس یا اسفنج اعمال می شود. سمی نیست دارای گواهینامه EN71 CE

  245,000 تومان
  بیشتر
 • رنگ مبتنی بر آب، بسیار مات، که وقتی روی سطح اعمال می شود، جلوه سرامیکی مات طبیعی ایجاد می کند. آماده استفاده، به راحتی با برس یا اسفنج اعمال می شود. سمی نیست دارای گواهینامه EN71 CE

  245,000 تومان
  بیشتر
 • رنگ مبتنی بر آب، بسیار مات، که وقتی روی سطح اعمال می شود، جلوه سرامیکی مات طبیعی ایجاد می کند. آماده استفاده، به راحتی با برس یا اسفنج اعمال می شود. سمی نیست دارای گواهینامه EN71 CE

  245,000 تومان
  بیشتر
 • رنگ مبتنی بر آب، بسیار مات، که وقتی روی سطح اعمال می شود، جلوه سرامیکی مات طبیعی ایجاد می کند. آماده استفاده، به راحتی با برس یا اسفنج اعمال می شود. سمی نیست دارای گواهینامه EN71 CE

  245,000 تومان
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف