نقطه کوبی یا نقاشی نقطه ای هنری زیبا برای تزیین ظروف سفالی، شیشه ای، چوبی و حتی تزیین پارچه است. ماده اصلی در آموزش نقطه کوبی لاینر یا دور گیر است که در ویترای یا نقاشی روی شیشه هم استفاده می شود.
این تکنیک را می شود روی شیشه ، چینی ،چوب، سفال و یا حتی سنگ و پارچه انجام داد.
ماده اصلی نقطه کوبی لاینر یا دور گیر است که در ویترای یا نقاشی روی شیشه ه...

نقطه کوبی یا نقاشی نقطه ای هنری زیبا برای تزیین ظروف سفالی، شیشه ای، چوبی و حتی تزیین پارچه است. ماده اصلی در آموزش نقطه کوبی لاینر یا دور گیر است که در ویترای یا نقاشی روی شیشه هم استفاده می شود.
این تکنیک را می شود روی شیشه ، چینی ،چوب، سفال و یا حتی سنگ و پارچه انجام داد.
ماده اصلی نقطه کوبی لاینر یا دور گیر است که در ویترای یا نقاشی روی شیشه هم استفاده می شود

بیشتر

رنگهای نگینی کادنس