رنگ نسل جدید بر پایه آب که برای نشان دادن بافت چوب بهترین گزینه است

این محصول برای تکنیک کالرواش استفاده میشود

اگر چوبتون به طور طبیعی یا به طور مصنوعی بافت روی ان ایجاد شده باشد با استفاده از این رنگ به راحتی میتوانید انرا رنگ کنید به گونه ای که بافت ان نمایان شود

کافیه وقتی رنگو زدید با ابر خیس یا دستمال کمی رنگو پاک کنید

بدون نیاز به رقیق ک...

رنگ نسل جدید بر پایه آب که برای نشان دادن بافت چوب بهترین گزینه است

این محصول برای تکنیک کالرواش استفاده میشود

اگر چوبتون به طور طبیعی یا به طور مصنوعی بافت روی ان ایجاد شده باشد با استفاده از این رنگ به راحتی میتوانید انرا رنگ کنید به گونه ای که بافت ان نمایان شود

کافیه وقتی رنگو زدید با ابر خیس یا دستمال کمی رنگو پاک کنید

بدون نیاز به رقیق کردن و زدن پرایمر در زیر کار

حجم : 90 میل

بیشتر

واش افکت کادنس