سنگهای شکسته در هنر آبستره  و رزین اپوکسی قابل استفاده هستند و به کار شما جلوه زیباتری میدهد

سنگ رنگی خرد شده 

لیست مقایسه محصولات

انصراف