قلمو 

 • قلمو ابری در انواع چاپ های دستی و همچنین رنگ امیزی یک دست سطوح تخت مورد استفاده قرار می گیرد رنگ اکرلیک و  وارنیش و گواش و رنگ روغن را میتوان با استفاده از این قلمو ها به صورت یکدست و بدون جاگذاری رد قلمو مورد استفاده قرار داد دارای دسته چوبی برای جلوگیری از لیز خوردن قلمو در دست بعد از استفاده حتما قلمو شسته شود تا رنگ اضافه از قلمو خارج شود و سپس اب...

  22,000 تومان
  بیشتر
 • قلم موی استنسیل یک قلم موی تخصصی با موهای کوتاه ، سیخ و زبر است . آن ها در عرض های مختلفی در دسترس می باشند ؛ از قلم موهای کوچک برای بخش های کوچک و با جزئیات گرفته تا قلم موهای بزرگتر برای رنگ آمیزی سریع تر قسمت های دیگری از شابلون . اصلی ترین امتیاز قلم موهای استنسیل نسبت به قلم موهای معمول این است که احتمال نفوذ رنگ به زیر لبه های شابلون را به دلیل دارا...

  30,000 تومان
  بیشتر
 • قلم موی استنسیل یک قلم موی تخصصی با موهای کوتاه ، سیخ و زبر است . آن ها در عرض های مختلفی در دسترس می باشند ؛ از قلم موهای کوچک برای بخش های کوچک و با جزئیات گرفته تا قلم موهای بزرگتر برای رنگ آمیزی سریع تر قسمت های دیگری از شابلون . اصلی ترین امتیاز قلم موهای استنسیل نسبت به قلم موهای معمول این است که احتمال نفوذ رنگ به زیر لبه های شابلون را به دلیل دارا...

  35,000 تومان
  بیشتر
 • قلم موی استنسیل یک قلم موی تخصصی با موهای کوتاه ، سیخ و زبر است . آن ها در عرض های مختلفی در دسترس می باشند ؛ از قلم موهای کوچک برای بخش های کوچک و با جزئیات گرفته تا قلم موهای بزرگتر برای رنگ آمیزی سریع تر قسمت های دیگری از شابلون . اصلی ترین امتیاز قلم موهای استنسیل نسبت به قلم موهای معمول این است که احتمال نفوذ رنگ به زیر لبه های شابلون را به دلیل دارا...

  47,000 تومان
  بیشتر
 •  تولید شده از مو مصنوعی با کیفیت بالا  مناسب کار با اکرولیک ، رنگ روغن، گواش نوع قلمو : سرتخت اندازه دسته :  بلند جنس مو : مصنوعی درجه یک

  20,000 تومان
  بیشتر
 •  تولید شده از مو مصنوعی با کیفیت بالا  مناسب کار با اکرولیک ، رنگ روغن، گواش نوع قلمو : سرتخت اندازه دسته :  بلند جنس مو : مصنوعی درجه یک

  20,000 تومان
  بیشتر
 •  تولید شده از مو مصنوعی با کیفیت بالا  مناسب کار با اکرولیک ، رنگ روغن، گواش نوع قلمو : سرتخت اندازه دسته :  بلند جنس مو : مصنوعی درجه یک

  25,000 تومان
  بیشتر
 •  تولید شده از مو مصنوعی با کیفیت بالا  مناسب کار با اکرولیک ، رنگ روغن، گواش نوع قلمو : سرتخت اندازه دسته :  بلند جنس مو : مصنوعی درجه یک

  28,000 تومان
  بیشتر
 •  تولید شده از مو مصنوعی با کیفیت بالا  مناسب کار با اکرولیک ، رنگ روغن، گواش نوع قلمو : سرتخت اندازه دسته :  بلند جنس مو : مصنوعی درجه یک

  30,000 تومان
  بیشتر
 •  تولید شده از مو مصنوعی با کیفیت بالا  مناسب کار با اکرولیک ، رنگ روغن، گواش نوع قلمو : سرتخت اندازه دسته :  بلند جنس مو : مصنوعی درجه یک

  33,000 تومان
  بیشتر
 •  تولید شده از مو مصنوعی با کیفیت بالا  مناسب کار با اکرولیک ، رنگ روغن، گواش نوع قلمو : سرتخت اندازه دسته :  بلند جنس مو : مصنوعی درجه یک

  36,000 تومان
  بیشتر
 •  تولید شده از مو مصنوعی با کیفیت بالا  مناسب کار با اکرولیک ، رنگ روغن، گواش نوع قلمو : سرتخت اندازه دسته :  بلند جنس مو : مصنوعی درجه یک

  39,000 تومان
  بیشتر
 •  تولید شده از مو مصنوعی با کیفیت بالا  مناسب کار با اکرولیک ، رنگ روغن، گواش نوع قلمو : سرتخت اندازه دسته :  بلند جنس مو : مصنوعی درجه یک

  42,000 تومان
  بیشتر
 •  تولید شده از مو مصنوعی با کیفیت بالا  مناسب کار با اکرولیک ، رنگ روغن، گواش نوع قلمو : سرتخت اندازه دسته :  بلند جنس مو : مصنوعی درجه یک

  45,000 تومان
  بیشتر
 •  تولید شده از مو مصنوعی با کیفیت بالا  مناسب کار با اکرولیک ، رنگ روغن، گواش نوع قلمو : سرتخت اندازه دسته :  بلند جنس مو : مصنوعی درجه یک

  47,000 تومان
  بیشتر
 •  تولید شده از مو مصنوعی با کیفیت بالا  مناسب کار با اکرولیک ، رنگ روغن، گواش نوع قلمو : سرتخت اندازه دسته :  بلند جنس مو : مصنوعی درجه یک

  50,000 تومان
  بیشتر
 •  تولید شده از مو مصنوعی با کیفیت بالا  مناسب کار با اکرولیک ، رنگ روغن، گواش نوع قلمو : سرتخت اندازه دسته :  کوتاه جنس مو : مصنوعی درجه یک

  15,000 تومان
  بیشتر
 •  تولید شده از مو مصنوعی با کیفیت بالا  مناسب کار با اکرولیک ، رنگ روغن، گواش نوع قلمو : سرتخت اندازه دسته :  کوتاه جنس مو : مصنوعی درجه یک

  18,000 تومان
  بیشتر
 •  تولید شده از مو مصنوعی با کیفیت بالا  مناسب کار با اکرولیک ، رنگ روغن، گواش نوع قلمو : سرتخت اندازه دسته :  کوتاه جنس مو : مصنوعی درجه یک

  22,000 تومان
  بیشتر
 •  تولید شده از مو مصنوعی با کیفیت بالا  مناسب کار با اکرولیک ، رنگ روغن، گواش نوع قلمو : سرتخت اندازه دسته :  کوتاه جنس مو : مصنوعی درجه یک

  25,000 تومان
  بیشتر
 •  تولید شده از مو مصنوعی با کیفیت بالا  مناسب کار با اکرولیک ، رنگ روغن، گواش نوع قلمو : سرتخت اندازه دسته :  کوتاه جنس مو : مصنوعی درجه یک

  30,000 تومان
  بیشتر
 •  تولید شده از مو مصنوعی با کیفیت بالا  مناسب کار با اکرولیک ، رنگ روغن، گواش نوع قلمو : سرتخت اندازه دسته :  کوتاه جنس مو : مصنوعی درجه یک

  35,000 تومان
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف